czwartek, 15 marca 2012

Drabina Jakubowa. Rzecz o aniołach

Lektura „Drabiny Jakubowej” Sergiusza Bułgakowa może stać się ubogacającym katolików spotkaniem z rosyjskim prawosławiem. Książka ta nie jest tylko wykładem prawosławnej nauki o aniołach, ale też wspaniałym wprowadzeniem w prawosławie w ogóle. Na kilkuset stronach znajdujemy solidnie udokumentowaną naukę o aniołach, ich hierarchii i roli w ludzkim życiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz