środa, 7 listopada 2012

Wokół stołu

Jak wszystkie leksykony z serii Historia, sztuka, ikonografia, książka Silvii Malaguzzi stanowi źródło dokładnych informacji na temat "stołu", popartych doskonałymi ilustracjami. Książka jest podzielona na rozdziały: Kontekst religijny i kulturowy, Od alegorii do martwej natury, Miejsca i obyczaje związane z jedzeniem, Potrawy i napoje, Stół i sprzęty. Tom zilustrowano grafiką i reprodukcjami obrazów znanych malarzy przedstawiających życie wokół stołu.

wtorek, 6 listopada 2012

Celtowie, Germanowie i Wikingowie

Książka z serii Leksykon Cywilizacje (wyd. Arkady) opisuje cywilizacje, które we wczesnym średniowieczu rozwinęły się w Europie Północnej i Środkowej. Po wiekach stały się one tłem wielu popularnych mitów i legend, a przez to źródłem inspiracji dla różnych dziedzin sztuki od opery po komiksy. Leksykon przedstawia pochodzenie tych ludów, ich organizację społeczną, życie codzienne, wierzenia oraz rozmaite obiekty kultury materialnej, które dziś stanowią ozdobę największych muzeów. Pozycje zawiera wiele ilustracji, ukazujących dorobek Celtów, Germanów i Wikingów.